Stichting CREF-Methode


Stichting CREF-Methode is opgezet als "goed doel" waarbij de inzet van paarden binnen de zorg het grootste belang heeft.

Stichting CREF De stichting is ontstaan uit een gift van stichting ZorgPK’s

De stichting heeft als doel:
- het bevorderen van welzijn en verbinding door de CREF-methode®
- de CREF-methode® toegankelijk maken voor een breed publiek.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
- het geven van voorlichting over en doen van (evidence based) onderzoek naar de werking van de CREF-methode®
- het bereikbaar maken van CREF-methode® door (financiële) middelen beschikbaar te stellen, vanuit maatschappelijk belang, voor mensen met een beperkte beurs;
- het stimuleren, initiëren en organiseren van projecten voor psychologische en sociale ontwikkeling van mensen;
- het werven van fondsen voor de stichting.

Eerste ontwikkelingen:

Stichting Cref neemt het initiatief om samen met gemeentes te kijken naar gezinnen die baat kunnen hebben bij een dag in aanraking te komen met de CREF-methode.
O.a. met dierondersteunende interventies.

Een dag volledig verzorgd door behandelaren die daarmee de betrokken gezinnen een steuntje in de rug willen geven en ze zo op weg helpen naar een bestaan met meer basisvertrouwen. Onderzoek en ervaring maakt dat er steeds meer kennis komt over het nut van het hebben van voldoende basisvertrouwen.

Deze dag heeft als doel om belanghebbende partijen dichterbij elkaar te brengen, drempelverlagend, door ervaringen te delen en (hernieuwde) kennis uit te wisselen.

Doelgroep Deze Stichtingsdag richt zich op:
• Gezinnen die behoefte hebben aan zorg
• Gemeentes
• CJG ( centrum voor jeugd en gezin uit die gemeente)
• Overige partijen zoals zorgboerderijen.

Doelstellingen Deze dag is geslaagd wanneer:
1. De aangewezen gezinnen, vanuit de gemeente, merken dat er een methode bestaat die aansluit bij hun behoefte.
2. De gezinnen, aangewezen vanuit de gemeente, meer weten over hun eigen basisvertrouwen.
3. De gemeente meer kennis heeft van het CREF-model en de uitwerking daarvan.