Voor mijn kind

Kinderen

De CREF-Methode kan eveneens goed worden in gezet bij baby's, kinderen en jeugdigen. Bij de CREF-Methode wordt er bij de behandeling van kinderen ten alle tijden ook grondig de rol van de ouders/verzorgers meegenomen. Dat houdt in dat tijdens de behandeling ook inzet van de ouder/verzorger wordt gevraagd op het gebied van zelfontwikkeling. In sommige gevallen wordt er zelfs gekozen om eerst de ouder/verzorger te behandelen.

Therapeutisch hulpmiddel het Paard bij kinderen.

Het wordt sterk aangeraden om bij de behandeling van kinderen te werken met een paard. Niet alleen voor behandeling van het kind, maar juist ook om ouders/verzorgers middels de paarden spiegelsessie grotere bewustwording op gang te zetten. Door spelvormige opdrachten met het paard uit te voeren over opvoeding en over hoe stevig een (liefdes) relatie is, zal dit vaak leiden tot grote resultaten.